Villkor och cookies

Posten Frakt

Klarer Posten frakt för dig eller ditt företag?
Som Postnord skriver på sin hemsida, lever vi i en tid då globaliseringen ökar behovet av gränsöverskridande kommunikations- och logistiklösningar. Det är Billigtpaket.se helt överens. Detta är den tid som har gjort Posten var till Postnord, och därmed också den tid som har gjort att det inte längre som vi känner dem. Allt verkar förändras, även gamla berömda branscher och företag, t.ex. gods och transporter till många länder, har hanterats genom att helt eller delvis statligt ägda institutioner, såsom Posten.

När företag tar så central och ideella en uppgift, då kommer vi ofta att ha en speciell relation med bolaget. På detta sätt, de flesta svenskar naturligtvis en nära relation med Posten, på gott och ont. Även svenskar som älskar att hata Posten kommer dock fortfarande föredrar att använda svenska Posten framåt för Deutsche Post eller amerikaner United Parcel Service. Or. Hur var det minst en gång. Och den tid det gav också mer mening att säga det. Idag har globaliseringen inneburit nämligen att även om Posten fortfarande skicka brev och fraktpaket, de är långt ifrån ensamma i den, och skickar Posten utrikes, så det är mycket begränsad i hur mycket av rutten Posten själv står för. I själva verket är det bara Posten att ordna, eller beställa varor via andra globala rederier som Deutsche Post eller UPS USA. Så när du skickar paket eller post utrikes så tjänar Posten pengar som du skickar paket med UPS eller andra i Postens namn och Postens ansvar. Så även Posten idag kallas Postnord, det är en lång tid sedan Posten bar dina paket och post utrikes.
 
Billigtpaket.se kan göra det bättre och billigare.
Globaliseringen som gjort inträde till Postnord har också gjort det möjligt för dig att skicka e-post och paket både billigare och bättre än du Postnord erbjuder. Detta är möjligt eftersom många rederier har många olika priser, eftersom de alla har olika kostnader för byggnader och transporter samt olika samarbetsavtal och därmed olika kostnader för frakt. Vissa har därför låga priser på vissa destinationer och dyra priser i andra och vice versa. Postnord är inte längre ett statligt monopol, och är nu bara en av många rederier i branschen. Liksom alla andra har Postnord därmed högre priser för vissa destinationer och låga priser på andra. Det är i princip ganska enkel. Men det är detta system som tillåter dig att få några av de lägsta priserna via Billigtpaket.se, och även lägre än Postens last- och post priser. Anledningen till detta är att Billigtpaket.se inte har kostnader som de stora rederierna, byggnader, bilar, fartyg, tåg och flygplan, etc. Billigtpaket.se stället specialiserat sig på att leverera exceptionella kundservice för lite pengar och att upprätta partnerskap med de stora i branschen.
Detta innebär att genom att använda Billigtpaket.se kan få dina grejer skickas med de stora i branschen, att samma säkerhet, men med exceptionell kundservice, och till ett pris inte att täcka utgifter för byggnader och transporter. När du skickar utomlands som ett företag, får du också ett lägre pris om du skickar en hel del. Billigtpaket.se skickar verkligen mycket varje dag, och volymrabatt kommer att föras vidare till kunderna, vare sig det är privat eller företag, så om du vill sen ett paket utrikes, klicka här.
Du är också välkommen att ringa Billigtpaket.se och erfarenhet kundservice på +46 10 884 81 31 , via online chat-funktionen, eller mail@billigtpaket.se.
 

Posten frakt

Posten skicka paket

Posten utrikes