Handelsvillkor

Handelsvillkor

HANDELSVILLKOR
BILLIGTPAKET.SE – GÄLLER FRÅN 01.12.2015

 

GENERELLT

 

Med Billigtpaket.se avses:

 

Billigtpaket.se

Adelgatan 21

SE - 211 22 Malmö

Telefon: +46 10 330 6688

E-post: mail@billigtpaket.se

Organisationsnummer. 516410-2773

 

Med kund avses:

 

Den person som antingen agerar för sig själv, en annan person eller å en verksamhets vägnar som fullmaktsinnehavare för att genomföra en beställning av paket-/dokumentförsändelse hos Billigtpaket.se.
 

Dessa företagsvillkor utgör den avtalsgrund på vilket Billigtpaket.se kommer att transportera paket och dokument.


Om inga andra särskilda tjänster har avtalats, är de tjänster som ska utföras av Billigtpaket.se begränsade till avhämtning, transport, tulldeklaration när det är relevant, samt leverans av försändelse.

 

Billigtpaket.se är inte en befordringsskyldig transportör i enlighet med Postlagen, och förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande neka transport av vilket paket som helst som levererats till Billigtpaket.se avsett att transporteras.

 

Dessa handelsvillkor gäller alla Billigtpaket.se’s aktiviteter och tjänster på uppdrag av kunden, oavsett om dessa utförs av Billigtpaket.se eller av Billigtpaket.se’s underleverantörer.

Billigtpaket.se nyttjar huvudsakligen underleverantörer som t.ex. UPS, DHL och FEDEX för att utföra Billigtpaket.se’s service och tjänster.

 

Villkor som inte framgår av handelsvillkoren eller inte är skriftligt avtalade mellan Billigtpaket.se och kunden, kan inte åberopas.

 

PRIS

 

Priset på försändelsen beräknas utifrån kundens ifyllda information (mått, storlek, antal, destination) i priskalkylatorn, som finns på billigtpaket.se.

 

Som utgångspunkt visas 3 priser (ekonomi, standard, express). Om vissa alternativ inte är tillgängliga visas istället 1-2 priser.

 

Vad ingår i priset:

 

De angivna priserna är inklusive bränsletillägg, och visas både med och utan moms.

 

Priser på försändelser utanför EU är momsfria.

 

Priset är utan tull och avgifter, se avsnittet om Tull och Tulldokument.

 

Priset beräknas utifrån volymvikt.

 

Volymberäkningen är transportbranschens för att räkna om volym till vikt. För att finna volymvikten multiplicerar man först längd, bredd och höjd i cm. Därefter divideras den med 5000. T.ex. (LxBxH)/5000.

 

Volymvikten jämförs mot den faktiska vikten. Den högsta vikten av dessa två utgör beräkningsunderlaget för priset.

 

Alla försändelser mäts och vägs elektroniskt under transporten till mottagaren, och finns det en avvikelse från kundens angivna information, förbehåller Billigtpaket.se sig rätten att efterfakturera kunden för avvikelsen, samt att lägga till en efterfaktureringsavgift på 95 SEK.

 

Priset är ett dagspris och kan därför variera från dag till dag.

 

Priskalkylatorn på billigtpaket.se är alltid underlaget för kundens pris, om inte ett annat skriftligt erbjudande har mottagits från Billigtpaket.se, och anses vara accepterad när en beställning läggs.

 

Priset inkluderar standardförsäkring som täcker försändelser för ett värde på upp till 500 kr inklusive moms.

 

Önskas tilläggsförsäkring kan detta tecknas. Ytterligare information finns i avsnittet Försäkring.

 

ORDERBEKRÄFTELSE/FAKTURA

 

När en beställning är genomförd och betalad för avhämtning, skickas en faktura samt adressetikett till kunden via epost.

 

Om kunden har fakturasystem skickas adressetiketten via epost och fakturan skickas vid ett senare tillfälle.

 

När beställningen är genomförd av kunden reserveras beloppet på det använda betalningskortet. Nar adressetiketten skickats, då adressetiketten fungerar som en tillgodosedel på försändelsen, hävs pengarna på betalningskortet.

 

ANNULLERING/ÅNGERRÄTT

 

Generellt är Billigtpaket.se’s tjänster undantagna ångerrätt.

Ångras ett köp/beställning kan denna annulleras genom ett skriftligt meddelande till Billigtpaket.se, antingen via chatt, epost eller över telefon. Om detta görs via epost, ska meddelandet markeras med rubriken ”Avbeställning” och skickas till se_support@billigtpaket.se med tillhörande ordernummer, beställningsdatum, namn och telefonnummer.

 

Annullering/avbeställning kan göras fram till 2 timmar före den överenskomna avhämtningstiden.

 

Pengarna förs tillbaka till ert bankkonto 1-3 vardagar för privata kunder samt företag som inte har fakturasystem.

 

När din försändelse väl är avhämtad bortfaller ångerrätten.

 

AVHÄMTNING AV PAKET / LEVERANS AV PAKET

 

Paket inom landet (Sverige)

Ekonomi

Kunden levererar paketet till ett postkontor eller postbutik

Standard

 

Vi hämtar paketet hos kunden

Express

Paket utomlands

Ekonomi

 

 

Vi hämtar paketet hos kunden

Standard

Express

     

 

 

 

Leverans

 

Inom landet Ekonomi

 

Vid försändeler som skickas till ekonomipris görs 1 leveransförsök. Om mottagaren inte är hemma, får mottagaren en informationsblankett om var paketet kan hämtas.

Inom landet Standard och Express

 

Vid standard- och expressförsändelser görs totalt 3 leveransförsök. Därefter returneras försändelsen till avsändare.

Utland

 

Vid ekonomi-, standard- och expressförsändelser till utlandet görs totalt 3 leveransförsök. Därefter returneras försändelsen till avsändaren. Finns det andra komplikationer får antingen mottagaren eller avsändaren besked.

 

 

FÖRSENING

 

Det kan i enskilda fall förekomma att leveranstiden förlängs i samband med att paketen behandlas i tullen i mottagarlandet. Tullen kan alltid välja ut ett paket för kontroll eller sätta försändelsen på ”paus” tills att de har fått den information de efterlyser. Detta ger tyvärr ibland lite längre leveranstid än överenskommet.

Du kan läsa mer gällande ersättning vid förseningar under avsnittet Ansvarsbegränsning.

 

FYSISKA MÅTT / VÄRDE

 

Försändelser ska uppfylla nedanstående begränsningar.  Om dessa begränsningar inte hålls kan det medföra avvisning av försändelsen eller efterfakturering, se prisavsnittet.

 

Vikt

Storlek

DOKUMENT

Hela världen

Max 500 gram

Max L32cm x H23cm

PAKET - INOM LANDET

Ekonomi

 

 

Max 15 kg per paket

 

Max L150cm*

Eller

Längd + omkrets** = max 300cm

 

Standard

Max 70 kg per paket

Max längd per paket 270cm

eller

Längd + omkrets** = max 419cm

Express

PAKET - UTLANDET

Ekonomi

Max 70 kg per paket

Maxlängd per paket 270cm

eller

Längd + omkrets** = max 419cm.

Standard

Express

*

Du kan debiteras volymtillägg för paket som är längre än 120 cm.

**

Omkrets = 2 x bredden + 2x höjden

             

 

Det kan tillkomma en extra hanteringsavgift för paket som kräver extra hantering.

För paket som överstiger specifika storleksbegränsningar men som inte överstiger Billigtpaket.se's maxstorlek per paket, kan en extraavgift tillkomma för stort paket. Paket som överstiger Biligtpaket.se's begränsningar för vikt och storlek accepteras inte för transport. Om de hittas i Billigtpaket.se’s system kan en avgift för överträdelse av storlek tillkomma.

 

Värde

Försändelsen får inte innehålla något av de nämnda förbjudna produkterna, inklusive men inte begränsat till varor av osedvanligt värde (t.ex. konstverk, antikviteter, ädelstenar, frimärken, unika föremål, guld eller silver), pengar eller omsättningsbara värdepapper (t.ex. checkar, växlar, obligationer, bankböcker, förbetalda kreditkort, aktiebrev eller andra värdepapper), skjutvapen och farligt god. Notera att detta är kundens eget ansvar.

Värdet på ett paket får inte överstiga en summa i lokal valuta som motsvarar USD 50.000. Det maximala värdet eller deklarerade värdet per paket med smycken och klockor (bortsett från bijouterier och bijouteriklockor) är USD 500 eller motsvarande i lokal valuta.

 

FÖRBJUDNA VAROR / FARLIGT GODS

 

Förbjudna varor som inte tillåts sändas med Billigtpaket.se:

 • Alkoholhaltiga drycker
 • Djurskinn (från vilda djur)
 • Varor med högt värde (t.ex. konstverk, antikviteter, ädelstenar, guld och silver)
 • Farligt gods
 • Skjutvapen
 • Pälsar
 • Elfenbern och produkter framställda av elfenben
 • Levande djur
 • Pengar och omsättningsbara papper
 • Förgängliga varor
 • Personliga effekter (bortsett från till USA)
 • Plantor
 • Pornografiskt material
 • Frön
 • Tobak och tobaksprodukter
 • Smycken och klockor (bortsett från bijouterier och bijouteriklockor) som överstider USD 500 eller motsvarande i lokal valuta¹

Se notering längst bak i dokumentet för mer utförlig lista.

Farligt gods

Följande varor betecknas som farligt gods och kan inte sändas med Billigtpaket.se:

Syror, baser, brännbara material, komprimerad gas, frätande, explosiva, brännbara, smittsamma, giftiga, radioaktiva, nedkylda, toxiska och ömtåliga material.

Se notering längst bak i dokumentet för mer utförlig lista

 

EMBALLAGE – PAKETERING

 

Kunden är ansvarig för tillräcklig och adekvat emballage samt märkning med tydligt adressetikett för varje paket (se avsnittet Adressetikett).

Billigtpaket.se gör inga kontroller av emballage och ersätter inte transportskador om det bedöms att paketeringen inte var tillräcklig och adekvat.

Paket ska paketeras både invändigt och utvändigt, så att de tål att hanteras i en paketsorteringsanläggning.

Det yttre emballaget ska vara kraftigt och avsett för transport.

Det inre emballaget ska vara åtsittande, stötabsorberande material och ska vara anpassat för innehållet.

Alla hålrum ska fyllas med ett lämpligt material för att beskydda innehållet.

Avsändaren ska säkerställa att förskjutning, tryck eller stötar inte kan ske, varken mellan innehållet i paketet, eller mellan innehållet och sidorna på förpackningen.

 

Följande ersätts inte vid transportskada:

 • Porslin och glas
 • Elektronik (gäller alla elektroniska varor)
  • Teknisk utrustning, plattskärmar, dator-, it- och laserutrustning

Ytterligare information kring ersättning och försäkring vid transportskador och förlust finns i avsnittet Försäkring / Ansvarsbegränsning.

 

ADRESSETIKETT

 

Det är kundens plikt att försäkra sig om att det sitter en adressetikett på varje enskilt paket i försändelsen. Adressetiketten som ska användas, mottas från Billigtpaket.se via epost.

 

TULLDOKUMENT / TULL

 

Tulldokument

Vid försändelser utanför EU ska ett tulldokument fyllas i (proformafaktura/handelsfaktura) och sättas på ett av paketen i försändelsen. Ytterligare 2 kopior ska ges till chauffören.

 

Tull

Billigtpaket.se sköter förtullningen på upp till 6 olika tulltaxekategorier, utan avgift. Om det är tull på de sända varorna skickas räkningen till mottagaren. För beräkning/specificering av tull hänvisar Billigtpaket.se till mottagarlandets tullmyndigheter.

 

FÖRSÄKRING

 

En tilläggsförsäkring kan tecknas. Den gäller vid förlust eller skador på gods som inte kan kategoriseras som förbjudna eller farligt gods. Storleken på skyddet är angivet under avsnittet Ansvarsbegränsning.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

 

Juridik

Alla tvister om samarbetsavtalen samt om dessa generella handelsvillkor ska avgöras i svensk domstol. Malmö Tingsrätt ska vara första instans för juridiska tvister.

 

Ansvarsbegränsning

Nedanstående begränsar Billigtpaket.se’s ansvar rörande förlust, slitage eller skador på gods.

Om Montreal- eller CMR-konventionen, eller nationell lag som implementerar eller erkänner dessa konventioner, gäller (för enkelhetens skull kallat Konventionsreglerna) eller där (och i den utsträckningen som) andra imperativa nationella lagar gäller, är Billigtpaket.se’s ansvar förpliktigat och kommer att vara begränsat till sådana regler.

Om konventionernas regler (eller andra imperativa nationella regler) inte gäller, betalar vi endast ersättning för förlust, skada eller slitage av en försändelse som vi har förorsakat genom oaktsamhet, och bara begränsat till:

 • 500 SEK inklusive moms per försändelse eller
 • 8.33 SDR per kg av försändelsen om en tilläggsförsäkring tecknats, dock maximalt det försäkrade beloppet

 

Detta är under förutsättning att (som i alla fall) förlusten kan dokumenteras.

*SDR är en valutaenhet som används av Världsbanken och dess aktuella värde offentliggörs löpande i större finansiella tidningar. Vid tidpunkten för offentliggörandet av dessa villkor motsvarar 8.33 SDR ungefär 97 SEK.

Om förlusten skett på grund av handlingar eller oaktsamhet från kundens eller mottagarens sida, är Billigtpaket.se under inga omständigheter ersättningsskyldiga.

 

Förlorad vinst

Billigtpaket.se ersätter inte indirekt förlust, driftstopp, förlorad vinst eller andra förluster.

Billigtpaket.se är inte ansvariga för förluster som sker på grund av omständigheter som kan klassas som force majeure, avbrott i arbetet, strejk, krig, naturkatastrofer m.fl.

Billigtpaket.se är dessutom inte ansvariga för skador på eller förlust av emballage eller pallunderlag.

 

Försändelser som fastnat hos lokal tullmyndighet

Billigtpaket.se är inte ansvariga för försändelser som fastnar hos lokala tullmyndigheter. Frisläppande från lokal tull är endast kundens och avsändarens ansvar.

Utbetalning av försäkring kan inte krävas i samband med att försändelsen fastnar hos tullmyndigheter.

Eventuella utgifter i samband med returförsändelse från tullen är endast avsändarens ansvar. Detta gäller både returomkostnader samt eventuella lokala hanteringsomkostnader.

 

Värdering

Värdering sker som följer:

 • Nya varor värdesätts till inköpspris exklusive moms.
 • Begagnade varor värdesätts till det aktuella omsättningsvärdet eller kostnadspris exklusive moms, där det lägsta värdet är det som gäller.
 •  

REKLAMATION

 

Om du inte är nöjd med en tjänst, kan du kontakta oss på epost: se_support@billigtpaket.se eller på telefonnummer +46 10 330 6688 .
Som utgångspunkt har du inte 2 års reklamationsrätt, då det är en tjänst. Därför ber vi dig kontakta oss med detsamma om du upplever problem.

Reklamation av förseningar

Billigtpaket.se ersätter bara vid förseningar på mer än 5 arbetsdagar från och med det förväntade leveransdatumet. Vid försening ersätter Billigtpaket.se bara fraktpriset för det försenade paketet.

 

Reklamation av förlust

Om det saknas ett paket eller kolli i din försändelse, skall mottagaren eller avsändaren meddela det genast till chauffören, och därefter kontakta Billigtpaket.se antingen via telefon eller via epost inom 5 arbetsdagar.

 

Reklamation av skador

Om din försändelse har blivit skadad ska du göra följande inom 5 arbetsdagar för att ha rätt till eventuell ersättning:

 • Undersök alltid försändelsens yttre tillstånd vid mottagandet
 • Om försändelsen är synligt skadad, ska du vidta särskilda reservationer i fraktsedeln och få chaufförens underskrift
 • Dokumentera skadan genom att ta bilder
 • Skicka ett epostmeddelande till se_support@billigtpaket.se med ämnet ”Skadad förändelse”
  • Ange ordernummer och bifoga bilddokumentation.

 

Det ska vara möjligt för Billigtpaket.se att besiktiga skadorna personligen i upp till 4 veckor efter reklamationen har anmälts, annars avsäger vi oss ersättningsansvaret.

Mottagaren ska göra eventuella skadade paket klara för avhämtning på leveransadressen i originalemballage i upp till 4 veckor efter mottagandet, ifall detta önskas av Billigtpaket.se. Är detta inte möjligt kan kunden och/eller mottagaren förlora rätten till ersättning.

 

Begränsad tidsfrist

 

Alla krav mot Billigtpaket.se ska framställas skriftligt och så snabbt som det med rimlighet är möjligt. Vid skada på eller förlust av gods ska kunden eller mottagaren reklamera till Billigtpaket.se inom 5 dagar efter leverans, annars går alla möjligheter till ersättningskrav förlorade.  Om mottagaren eller avsändaren önskar stämma Billigtpaket.se i rätten, ska detta ske inom 1 år efter avhämtningsdatum, annars förfaller tidsfristen.

 

Mottagande av klagomål

 

Om du har klagomål på ditt köp ska du kontakta oss via epost: se_support@billigtpaket.se eller på telefonnummer +46 10 330 6688 , Om det inte är möjligt för oss att finna en lösning, kan du lämna klagomål till de berörda styrelserna på området, förutsatt att föregående villkor uppfylls.

 

 

Vad gör vi med dina personuppgifter (integritetspolicy)

 

För att du ska kunna ingå i avtal med oss, behöver vi följande uppgifter:

Namn
Adress
Telefonnummer
Epostadress

Vi behandlar dina personuppgifter med målet att kunna leverera service till dig.

Personuppgifterna registreras hos Billigtpaket.se Sverige och sparas i fem år, varefter uppgifterna raderas. 

När personuppgifter samlas in via våran hemsida, säkerställer vi att det alltid sker med ditt uttryckliga samtycke, så att du är informerad precis om vilka upplysningar som samlas in, och varför.

Direktören och Billigtpaket.se Sverige har tillgång till de upplysningar om dig som registreras.

Vi bevarar inte kundupplysningar med kryptering.
Vi skickar inte kundinformation med kryptering. Dock genomförs alla betalningar via krypterade och säkra förbindelser som sköts av NETS i samarbete med ePay.

Upplysningar som angetts till Billigtpaket.se vidarebefordras eller säljs inte på något sätt till tredje man, och vi registrerar inga känsliga uppgifter.

OBSERVERA! Om vi har ett avtal med till exempel en granskningssite kommer det att betecknas som att vidarebefordra uppgifter till tredje man. Det ska vi upplysa om här, och ange vem vi vidarebefordrar upplysningarna till.

Som registrerad hos Billigtpaket.se har du alltid rätt att opponera dig mot registreringen. Du har också rätt att ha insyn i vilka upplysningar som har registrerats om dig. Dessa rättigheter har du enligt Personuppgiftslagen (PUL) och kontakt gällande detta tas med Billigtpaket.se via epost: se_support@billigtpaket.se.

 

 

Fotnot:

Förbjudna varor: Alkoholhaltiga drycker, Artiklar av speciellt värde (t.ex. konstverk, antikviteter, ädelstenar, guld och silver), Djurskinn (som inte härstammar från uppfödning/djurhållning), Elfenben och elfenbensprodukter, Farliga material (följ IATA- och ADR-regler), Förgängliga varor, Frön, Levande djur, Päls, Pengar, Omsättningsbara varor och betalkort med värde, Plantor, Pornografiskt material, Smycken och klockor (förutom bijouterier och bijouteriklockor) som överstiger USD 500 eller motsvarande i lokal valuta per paket. Tobak och tobaksprodukter, Vapen. Likaledes är följande förbjudet: Varor under ATA Carnet och alla tillfälliga exporter och importer; varor under FCR, FCT och CAD (Cash AgainstDocument); försändelser med naturliga fel som av sin natur kommer att ha tendens att vanära, försvaga eller skada personer, gods eller utrustning; varor vars frakt är förbjuden enligt lag i ursprungs-, transit- eller destinationsladet (t.ex. elfenben och elfenbensprodukter); varor som debiteras punktavgifter (t.ex. sprit), eller som kräver särskilda faciliteter, säkerhetsförhållningsregler eller tillstånd.  Under gällande lag kan vissa varor bara transporteras under föreskrivna förhållanden, och vissa varor får inte transporteras med flyg (t.ex. vätskor i glasbehållare). Bijouteri och bijouteriklockor: smycken och klockor för vilka priset inte överstiger USD 150 per objekt, och som inte innehåller ädelmetaller.  Allmänna varor som potentiellt kan vara farligt gods: Airbags (innehållande en Air Bag-gasgenerator, Air Bag-element eller spännen för säkerhetsselar). Utrustning för air-condition (Kan innehålla gas under tryck). Reservdelar till flygplan (kan innehålla varor som drivs med bränslematerial och som inte kan bli helt rengjorda och därför ska skickas under reglerade förhållanden). Reservdelar till bilar (kan innehålla förgasare, bränsleslangar, bensintankar som det kan finnas brännbart material i.), Barometrar (Kan innehålla spår av kvicksilver.), Batterier (finns i många varianter och typer.) Flera batterityper är klassade som farliga material. Detta inkluderar bilbatterier, många litiumbatterier etc. Skydd mot kortslutning är nödvändigt, även för batterier som inte faller under kategorin farliga material.) Andningsapparater (Kan innebära syrgasflaskor under tryck.), Djursperma (Kan indikera närvaron av torris eller flytande gas.) Campingutrustning (kan innehålla många olika farliga varor som till exempel: ammunition, batterier, kokplattor, brandfarlig gas, tändvätska, brandfarliga vätskor, värmeproducerande paket, tändare, tändstickor (både de man kan tända överallt samt säkerhetständstickor), signalbloss, STERNO-bränsle för matlagning eller uppvärmning- ramen i vissa ryggsäckar kan innehålla vätskor.) Motorsåg och andra slags elverktyg (Kommer med hög sannolikhet innehålla rester av bränsle) Kemiskt syre (Kan indikera närvaron av en syregenerator.) Cigarettändare (Även tändare eller påfyllningsgas för tändare eller facklor kan innehålla lättantändlig gas eller vätska.) Datorutrustning (kan innehålla avbrottsfri elförsörjning med batterier, magneter i högtalare och skrivarbläck.) Byggverktyg (Kan indikera närvaro av batterier, koldioxidpatroner och andra strömkällor, sågar eller generatorer som drivs med bränsle, radiatorer som alla kan innehålla bränsle, facklor med fotogen, målarfärg, torkmedel eller förtunningsmedel.) Kosmetikaprodukter (kan innehålla brandfarliga vätskor). Kryoteknisk vätska (Innebär en flytande gas med mycket låg temperatur som ska sändas som en reglerad vara.) Cylinder/container/tank (Kan innehålla lättantändlig eller icke-antändlig gas under tryck.) Tandvårdsapparatur (Kan innehålla farliga kemikalier, till exempel konstharts, lösningsmedel eller gaser.) Borr- och gruvutrustning (Kan innehålla sprängmedel, syror, smörjmedel, kvicksilver eller annat farligt gods.) Elektrisk utrustning (Kan innehålla kraftiga magneter, kvicksilver i kontakter, eller antingen batterier eller avbrottsfri elförsörjning som innehåller batterier.) Elektriska apparater (Kan innehålla fuktiga batterier eller litiumbatterier.) Även om batterierna inte nämns i guiden ska de beskyddas mot kortslutningar.) Motordelar (Kan inkludera förgasare, bränsleslangar, bensintankar som kan innehålla rester av bränsle.) Gödsel (Ammoniumnitrat kan oxidera.) Brandsläckare eller annan brandsläckningsutrustning (Kan innehålla gas under tryck eller utrustning som drivs med bränsle.) Frusen mat (Kan innehålla torris.) Gas (Kan indikera närvaron av lättantändlig vätska som till exempel bensin, en lättantändlig gas eller icke antändlig gas.) Köksutrustning (Kan innehålla färg, blekmedel, sprayflaskor under tryck och andra farliga produkter.) Jaktutrustning (Kan innehålla ammunition till små vapen eller andra campingrelaterade varor.) Ismaskiner (Kan innehålla gas under tryck.) Laboratorieutrustning (Kan innehålla flera farliga material.) Tvättutrustning (Kan innebära starka blekmedel eller oxiderande tygbehandling.) Trädgårdsredskap (Saker som till exempel, men inte endast, gräsklippare, trädgårdssaxar kan innehålla farliga material som bränsle och/eller batterier.) Tändare (Även tändare eller påfyllningsgas för tändare eller facklor kan innehålla lättantändlig gas eller vätska.) Reservdelar (Kan innehålla lim, färg, förseglingsmedel, lösningsmedel eller andra kemikalier och gaser.) Läkemedel (Kan innehålla lättantändliga eller frätande kemikalier, smittsamma material eller radioaktiva ämnen.) Kvicksilver (Termen ”kvicksilver-” kan indikera en försändelse som är reglerad.) Motoriserad utrustning (Som kan innehålla bränsle eller batterier.) MSDS eller Material Safety Data Sheet (kan indikera att produkten är farlig.) Säkerställ att försändelsen analyseras av en expert innan den förs vidare.) Kontorsmaterial (Kan innehålla sprayflaskor med både lättantändliga och icke-antändliga färger, avbrottsfri strömförsörjning med batterier.) Syrgasmaskiner (Innebär förbjudet kemiskt ämne som oxiderar och genererar höga temperaturer.) Passagerarserviceenhet – PSU (Kan indikera närvaron av en syrgasmaskin, likt de man finner i flygplan.) Parfym (Kan innehålla lättantändliga vätskor.) Farmaceutiska produkter (Kan innehålla lättantändliga vätskor, radioaktiv medicin eller andra farliga kemikalier.) Fotoutrustning (Kan innehålla syror, frätande ämnen, blekmedel eller giftiga ämnen.) Borr, skruvdragare och andra slags verktyg med uppladdningsbart batteri (Kan innehålla litiumbatterier.)Kylutrustning (Kan innehålla gas under tryck.) Reparationsset (Kan innehålla lim, färg, lösningsmedel, lättantändliga gaser eller annat farligt god.) Forskningsprover (Kan innehålla flera varor som är farligt gods.) Material för opinionsundersökningar (Kan indikera närvaron av elektriska apparater, batterier, nätaggregat och andra reglerade gods.) Kemikalier och reservdelar för swimmingpool och jacuzzi (Kan innehålla oxiderande material och annat farligt gods.) Termometrar (Kan indikera spår av kvicksilver.) Verktygslådor (Kan innehålla sprängmedel (uppladdningsbara batterier), gas under tryck (sprayflaskor), lättantändligt lim eller färger, frätande vätskor etc.) Vacciner (Kan vara paketerade i torris.) Gift (vätskor, pulver eller annat som kan vara giftigt.) Utrustning för vädermätning (Kan indikera närvaron av apparater som innehåller kvicksilver.) Batterityper (Det finns idag många tillgängliga batterityper och många faller under föreskriften om farliga material när de ska transporteras, och får därför endast sändas genom en transportfirma som är kontrakterad att skicka farliga gods.) Blybatterier (Generellt i bilar, elektriska rullstolar, vissa fasta strömkällor för datorer och andra applikationer.) Dessa batterier innehåller starkt frätande syra och kan medföra kortslutningar och därmed brand.) Andra bilbatterier (Testade batterier som bevisats inte kunna läcka, kan skickas som icke-farligt material innanför USA-s gränser.) Batterier och paket ska alltid märkas med ”NONSPILLABLE” eller ”NONSPILLABLE BATTERY”) Litiummetall och litiumjonbatterier (Dessa batterier kan vara både uppladdningsbara och icke uppladdningsbara strömkällor, och finns generellt i datorer, mobiltelefoner, kameror och andra små elektroniska apparater. Om de tappas, krossas eller kortsluts kan litiumbatterier utveckla mycket höra temperaturer och självantända. De är därför mycket farliga vid brand.) Andra batterier.

 

Billigtpaket.se följer de regler för lufttransport som etablerats av International Air Transport Association (IATA) och de regler för vägtransport som är etablerade av UN ADR, och mottar inte farligt gods i sitt system – nationellt eller internationells. Lokala nationella regler gäller också för vägtransport. Företag eller privatpersoner som skickar farligt gods utan korrekt märkning, dokumentation och emballage, kan tilldömas signifikanta ekonomiska och juridiska straff. Det är också viktigt att veta följande, när du skickar varor med Billigtpaket.se: 1. Om du återanvänder emballage eller lådor ska du se till att gamla etiketter är borttagna. Etiketter med märkningen Farligt gods / Dangerous goods på ett paket kommer att medföra att försändelsen behålls och undersöks, vilket medför förseningar och olägenheter för dig och din kund. 2. Om du sänder varor som eventuellt, på grund av deras ovanliga namn, utseende eller annat – kan förväxlas med farligt gods, men inte är det, är det en klar fördel att nämna i försändelsedokumenten att varorna ”inte är klassade som farligt gods” (not classified as Dangerous Goods). Därigenom säkerställer du att försändelsen inte försenas i onödan. Eventuella falska deklarationer kommer att medföra stränga straff för avsändaren.